+355 44 520 478 info@virtuslending.al

E Hënë - E Premte: 09:00-17:00

E Shtunë - E Dielë: Mbyllur

Degët

Pyetjet e bëra më shpesh

Financim me garanci makinën

Më shumë informacion

 • Cfarë është financimi me garanci makinën?

  Virtus Lending mundëson financim deri në 1.200.000 lekë. Merrni deri në 85% të vlerës së makinës suaj duke lënë atë si garanci ndërkohë vazhdoni ta ngisni si më parë.

 • Si të aplikoj për financim me garanci makinën?

  Ju mund të aplikoni financim me garanci makinën në disa mënyra:
  - përmes faqes tonë të website, duke plotësuar një aplikim në www.virtuslending.al;
  - në vend, duke vizituar në një nga zyrat tona
  - mund të merrni më shumë informacion duke telefonuar në 35544520478
  Kërkesa juaj për financim do të shqyrtohet brenda 30 minutave.

 • Sa financim mund të marr?

  Në varësi të markës së makinës, modelit dhe vitit të prodhimit, Virtus Lending ofron deri në 85% të vlerës së saj. Sigurisht, ju mund të aplikoni për një sasi më të vogël, të përshtatura për nevojat tuaja të tanishme.

 • Si paguhen këstet?

  Ju mund të paguani këstet mujore të leasing-ut sipas një skeme ripagimi të bashkangjitur në kontratën tuaj. Për lehtësinë tuaj, ju do të merrni një SMS kujtesë për çdo këst të ardhshëm.

 • A ekziston mundësi për shlyerjen të parakohshme?

  Po, sigurisht!

 • Si të aplikojmë për financim me garanci makinën?

  Aplikimi për financim me garanci makinën bëhet në një nga mënyrat tuaja të zgjedhura (përmes faqes, nëpërmjet telefonit ose në vend). Ne shikojmë kërkesën tuaj për financim mbi makinën tuaj brenda 30 minutash dhe ne vlerësojmë automjetin tuaj. Pas miratimit, ju ftojmë të nënshkruani një kontratë qiraje në një nga zyrat tona. Pas transferimit të pronës tonë tek ne dhe regjistrimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor , ju merrni makinën tuaj prapa.

 • Cfarë dokumentash kërkohen kur aplikoni për një rishitje?

  Për të aplikuar për një leasing makinë ju nevojitet një ID e vlefshme. Kur lidhni një kontratë, duhet të paraqisni kartën tuaj të identitetit dhe dokumentet e automjetit.

 • Cfarë dokumentash duhen?

  Për të verifikuar aftësinë tuaj kreditore kur aplikon për një financim, Virtus Lending nuk kërkon që ju të jepni një dokument të ardhurash. Informacioni në lidhje me të ardhurat tuaja do të merret në mënyrë elektronike nga baza e të dhënave në e-Albania në pajtim me pëlqimin tuaj të qartë. Me përjashtim, ne mund t'ju kërkojmë të jepni një deklaratë të llogarisë suaj bankare ose dokument tjetër që dëshmon të ardhura.

Pyetje për makinën

 • Si bëhet vlerësimi i një makinë?

  Për të vlerësuar një makinë, ne përdorim një model modern të vlerësimit ndërkombëtar që ka një bazë të dhënash prej më shumë se 1.5 milion makinash në të gjithë Evropën. Kur vlerësohet makina specifike, vlera e tregut përcaktohet nga vlerësuesit.

 • A duhet automjeti të ketë sigurim KASKO?

  Nëse automjeti nuk është i regjistruar në Shqipëri, është e nevojshme të bëhet regjistrim në përputhje me legjislacionin shqipëtar.

 • A duhet automjeti të ketë kaluar një inspektim teknik?

  Nëse automjeti nuk është i regjistruar në Shqipëri, inspektimi teknik kryhet gjatë regjistrimit në Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Pas regjistrimit, një inspektim teknik duhet të bëhet çdo vit sipas legjislacionit shqipëtar.

 • A duhet të regjistrohet vetura në emrin tim?

  Po, në rastin e një qiraje të kundërt, automjeti duhet të regjistrohet në emrin tuaj.

 • A mund të vazhdoj ta përdor makinën pas nënshkrimit të kontratës?

  Po, mund ta përdorni makinën si më parë. Pronësia e automjetit transferohet në Virtus Lending dhe ju hyni si përdorues në dokumentet e regjistrimit.

Kufizimet

Informata të dobishme

 • Kur e kthej mbrapsht pronësinë e automjetit?

  Pas pagesës së shumës së financuar, një punonjës i Virtus Lending do t'ju kontaktojë për të transferuar pronësinë e automjetit tek ju në emrin tuaj ose në emër të një personi të caktuar nga ju.

 • Çfarë ndodh në rast aksident apo vjedhje automjetesh?

  Në mënyrë që të mbrohet plotësisht, në rast të një situate të tillë, ju rekomandojmë që të bëni një sigurim KASCO për makinën. Në rast aksidenti ose vjedhje menjëherë njoftoj autoritetet përkatëse, kompaninë tuaj të sigurimit dhe Virtus Lending.

 • A mund të dali makina jashtë vendit?

  Virtus Lending siguron autorizim për të marë lejen ndërkombëtare.

 • Çfarë ndodh nëse nuk mund të paguaj me kohë?

  Nëse dyshoni se nuk do të jeni në gjendje të paguani për këstet e parashikuara në planin fillestar të ripagimit, kontaktoni specialistët e shërbimit tonë të klientit për t'ju ofruar një plan më të përshtatshëm të ripagimit të përshtatur sipas nevojave tuaja.